Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane są pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji, jednak potrzebują wsparcia medycznego pozwalającego im na kontynuację leczenia. Podstawą do zakwalifikowania się do świadczeń jest uzyskanie 40 punktów lub mniej w skali Barthel (w ocenie samodzielności). Przeznaczone są przede wszystkim dla osób przewlekle i obłożnie chorych.

Nasze pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w środowisku zamieszkania pacjenta. Opieka odbywa się we współpracy z lekarzem POZ i innymi członkami personelu medycznego. W przypadku konieczności wprowadzenia długoterminowej opieki pielęgniarskiej wizyty domowe mogą odbywać się nawet pięć razy w tygodniu.

 

Jak zakwalifikować się do świadczeń?

Skierowanie wystawione może być przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę. Ze skierowaniem należy udać się do gabinetu naszych pielęgniarek. By uzupełnić dokumentację, konieczne będzie podpisanie przez pacjenta zgody na sprawowanie opieki pielęgnacyjnej. Ostatecznie o zakwalifikowaniu się do świadczeń decyduje wynik oceny w skali Barthel, która przeprowadzana jest przed rozpoczęciem świadczeń, a następnie każdego kolejnego miesiąca.

 

Kto nie może korzystać ze świadczeń?

Oczywiście świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze nie przysługują osobom, które korzystają już z domowej opieki paliatywnej w ramach NFZ, bądź przebywają w stacjonarnym zakładzie opiekuńczym. Ponadto ze świadczeń nie mogą korzystać osoby, które wymagają sprawowania długoterminowej opieki w związku z:

  • zaawansowaną chorobą nowotworową lub chorobą psychiczną,
  • korzystają z usług opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych,
  • cierpią z powodu choroby uzależnienia.

Oczywiście te osoby również mogą otrzymać wsparcie ze strony naszej placówki, jednak w innej formie, bardziej dopasowanej do ich potrzeb.

 

Nasz personel pielęgniarski

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w ramach POZ:

  • pielęgniarka Barbara Mogiła
  • pielęgniarka Ewa Mostek,
  • położna środowiskowo-rodzinna: Magdalena Adamczyk.

 

Pielęgniarka szkolna:

  • pielęgniarka Edyta Galus.

 

pielęgniarka w maseczce