O NZOZ Skalbmed w Skalbmierzu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Skalbmed jest placówką ochrony zdrowia, która powstała z przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skalbmierzu. Rozpoczęliśmy swoją działalność medyczną w 2008 roku, działamy w oparciu o kontrakty ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Kierownikiem zakładu jest lek. med. Łukasz Piechota.

Podstawowa opieka zdrowotna jest zasadniczą dziedziną, w zakresie której funkcjonujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. W ramach usług medycznych zajmujemy się również rehabilitacją leczniczą oraz ambulatoryjną opieką specjalistyczną w zakresie położnictwa i ginekologii. Zakład realizuje swoje usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

lekarz udzielający porady z pacjetką