Usługi medyczne

Jesteśmy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym w ramach kontraktu z NFZ. Naszymi pacjentami są mieszkańcy gminy i okolic objęci ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Zapewniamy bezpłatny dostęp do usług medycznych należących przede wszystkim do zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W naszym zakładzie zatrudniamy szereg specjalistów, w tym lekarza medycyny rodzinnej, pediatrę, internistę (specjalistę leczenia chorób narządów wewnętrznych), pulmonologa (specjalistę leczenia chorób układu oddechowego) oraz ginekologów-położników. Prowadzimy gabinet ginekologiczno-położniczy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Wizyty domowe

Nasza położna środowiskowo-rodzinna składa wizyty domowe w ramach pielęgnacyjnej opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietami w ciąży i w okresie połogu oraz noworodkami do drugiego miesiąca życia. NFZ finansuje do 6 wizyt u jednego noworodka.

Uzupełnieniem naszej oferty są świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze sprawowane przez nasz personel pielęgniarski, do którego zaliczają się pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. Wizyty domowe pielęgniarek są finansowane przez NFZ pod warunkiem spełnienia wszelkich kryteriów kwalifikacyjnych, m.in. należy uzyskać 40 punktów lub mniej w skali Barthel podczas oceny samodzielności.

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Posiadając odpowiednie skierowanie, w naszej przychodni można umówić się na poradę lekarską u fizjoterapeutów, a także skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych. Skierowanie do poradni wystawić może każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – chyba że problem dotyczy wady postawy kwalifikującej do rehabilitacji narządu ruchu, wówczas należy udać się po zlecenie do lekarza specjalisty.